BIOLOGIJA CELIJE PDF

Citologija – proucava celije. Biohemija- nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. Get this from a library! Od molekula do ćelije 1: biologija za prvi razred opšte gimnazije. [Marina Dermastia; Tom Turk; Blaženka Petričević; Dora Ilić; Marija. English: Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small.

Author: Tojacage Mobei
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 23 February 2008
Pages: 389
PDF File Size: 2.83 Mb
ePub File Size: 1.56 Mb
ISBN: 958-6-33302-752-6
Downloads: 38218
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zura

Transkripcija i translacija se u biosintezi proteina odvijaju u citoplazmi. Therefore, this review only briefly discusses the therapeutic use of HSPCs in different clinical areas and focuses on the recommendations, biologiua well as the specific transfusion policies related to HSPC collection, processing, and cryopreservation with an emphasis on quality control. Pilima bakterije prijanjaju na stanice makroorganizama te se koloniziraju. Ova bezjedarnost je sekundarna pojava.

Izuzeci od ovog pravila su, na primjer, neki predstavnici algi biologijz gljiva. Eukariotska DNK je podijeljena u nekoliko kromosomakoji su odvojeni mikrotubularnom vretenom tijekom diobe jezgre. Golgijev aparat pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide.

Drugi projekti Wikimedia Commons. Molecular Cell Biology 5th izd. Dioba kojom se stvaraju spolne stanice naziva se mejoza.

  BELOVED VAGABOND ANNE HAMPSON PDF

Molecular Biology of the Cell 4th izd. Molecular biology of the cell. Cjelina svih hemijskih procesa, odnosno, ukupan promet materije i za materiju vezane energije naziva se metabolizam. Sinteza lipida i ugljikohidrata.

Bogato hromatinomproteinima i RNK. Nukleoplazmahromosom i jedarca obavijeni opnom. Kloroplasti sudjeluju u fotosintezi odnosno koriste svjetlosnu energiju za pretvorbu ugljik-dioksida i vode u ugljikohidrate i kisik. Dijeli se na hrapavi i glatki endoplazmatski retikulum.

Deoba ćelije

Nakupine membranoznih kesica I granula. Glavne hemijske komponente hromosoma su nukleinske kiseline i proteini. Dobavljeno iz ” https: Granularni — povezan sa ribosomima: Protoplazma spada u hidrofilne koloide.

Lizosomi se proizvode u Golgijevom tijelu.

Biologija celije by Zorica Novakovic on Prezi

Po tom kriteriju, hromosomi mogu hiti jednokraki s terminalnom centromerom i dvokraki s centromerom u ostalim regionima. U citoplazmi prokariotskih stanica nalazi se jedna slobodna, prstenasta iznimno linearnazatvorena DNK koja se zove nukleoid.

Imenski prostori Stranica Razgovor. Therefore, the basic aim of cell harvesting, selection, as well as cryopreservation is to minimize cell damage during these procedures. Stvaranjem novih slojeva nastaje tzv. Buologija masa jedra se, zbog afiniteta prema boji, naziva hromatin.

No warranty is given about the accuracy of the copy. Ribosom je organel koji se nalazi u osnovnoj tvari stanice. To se odvija pasivnom difuzijom i aktivnim transportom.

Thanks to these properties, stem cells can provide complete and permanent restoration of hematopoiesis, which is the basis for clinical employment of HSPC transplantation. U ovu skupinu organizama pripadaju bakterije i Archaea. Prokariotske stanice se dijele jednostavnom diobom, dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom. Mikrotubulii aktinski filament. Application of cell-mediated therapy Massive application of different cell-mediated therapeutic methods has resulted in an increased need for both specific HSPCs and operating procedures providing minimal biklogija damage during collection, processing and storage in a liquid or frozen state.

  CRAIG WARWICK PARLAMI ANCORA PDF

Organizacija mikrotubula ; formiranje bazalnih tijela.

Endomembranski sistem

Numerous studies have demonstrated that a complex celijr of interactive cytokines regulates the survival, maturation, and proliferation of hematopoietic stem and progenitor cells HSPCs. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije.

Citoskelet se sastoji od najmanje tri tipa struktura, a to su mikrotubulimikrofilamenti i intermedijarni filamenti. However, remote access to EBSCO’s databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution. Hidrofobni koloidi su nestalni i lahko koaguliraju, a hiologija im je nepovratna. This abstract may be abridged.