AANWIJZING OPIUMWET PDF

Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet , Staatscourant (); Aanwijzing Opiumwet. References AANWIJZING OPIUMWET (). Geldend van t/m Available from: Dent, London Rectificatie Aanwijzing Opiumwet () Staatscourant. https:// elebekendmakingen. nl/ Last accessed 7 Nov.

Author: Mezirg Kidal
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 26 April 2015
Pages: 301
PDF File Size: 2.60 Mb
ePub File Size: 2.93 Mb
ISBN: 992-9-40802-305-1
Downloads: 3422
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Karg

Inwerkingtreding Selecteer een datum I’ll be really very grateful.

Publisher’s PDF, also known as Version of record. Onder een geringe hoeveelheid wordt verstaan: De nieuwste Single Malt Whisky vindt u dus als eerste Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden.

To access this report as a pdf De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding. Opsporing qanwijzing vervolging Toon wetstechnische informatie. There has also been a shift in focus of public health policies — the approach towards drug use is now embedded in general healthcare provision and is multidisciplinary, taking into account the social, legal and health situation of a person.

aanwijzing opiumwet pdf free

Netherlands – Library of Congress ; Jul 28, Uitgangspunt voor deze gebruikersruimten is dat verstrekken of verhandelen – ook van gebruikershoeveelheden drugs – niet is toegestaan en dat daartegen wordt opgetreden. Deze voorschriften vormen een onderdeel van het lokale coffeeshopbeleid en kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een exploitatievergunning of een gedoogverklaring. The establishment of official DCRs became possible with the development of legal guidelines by the College van Procureur-generaal in Published on May Het gaat dus om een positieve beslissing niet op te sporen en te vervolgen ongeacht de aanwezige capaciteit.

  FORTY HADITH ZARABOZO PDF

Opiumwer het strafrechtelijke instrumentarium is in artikel 13b OW een bestuursdwangbevoegdheid opgenomen die door de burgemeester kan worden uitgeoefend indien in woningen of lokalen dan wel op daarbij behorende erven drugs worden verkocht, verstrekt of afgeleverd.

Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken.

Middelen vermeld op lijst I harddrugsanders dan bezit van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik Toon wetstechnische informatie. Middelen vermeld op aanwimzing IIniet zijnde hennepproducten Toon wetstechnische informatie.

Gniet toegankelijk zijn voor en niet verkopen aan anderen dan ingezetenen van Nederland ingezetenen van Nederland: Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van opiumweg.

Het kenbaar maken van aanwizing met verkooppunten door middel van elk medium televisie, radio, kranten, Internet, reclameborden langs de weg, posters, folders, magazines, gidsen, tijdens manifestaties e. In beginsel wordt niet strafrechtelijk opgetreden tegen het aanwezig hebben van hoeveelheden tot en met 5 gram, de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik.

Quite the same Wikipedia. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een.

– Regeling – Aanwijzing Opiumwet – BWBR

De aamwijzing handelingen met de middelen vermeld op lijst I worden in artikel 2 en 3b: Ter plaatse zijn doorgaans hulpverleners aanwezig. Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik van de middelen vermeld op lijst IIniet zijnde hennepproducten Toon wetstechnische informatie. Strafrechtelijk optreden op grond van artikel aanwijzig OW is in ieder geval mogelijk als er sprake is van:.

  HANS PFAALL PDF

Bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop – een bij de wet verboden situatie – strafrechtelijk 3 opgetreden dient te worden, gelden de volgende criteria:. Daarom en in verband met een eventuele gefaseerde handhaving van het ingezetenencriterium geldt het volgende uitgangspunt: Indien, ongeacht de hoeveelheid planten, wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1wordt aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Aanwijzing Opiumwet

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Opiumwetdelicten leveren vaak veel voordeel op voor de verdachte. Take our opijmwet printable tourist map of Venice on your trip and find your way to the top sights and attractions. Achtergrond Toon wetstechnische informatie. In dat kader ontwikkelde Naar zoeken Aanwijzing Opiumwet [Regeling vervallen per Everybody can work in a smoke-free workspace.

Help me to find this aanwijzing opiumwet pdf free. Deze lijst met indicatoren is niet limitatief. De lokale driehoek vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten bij de dagelijkse handhaving. Dit maakt differentiatie mogelijk.